Leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

Opleiden is investeren in de toekomst. Daarom is Kappert Bouw B.V. een erkend leerbedrijf. Jonge mensen die een bouwopleiding volgen via een Regionaal Opleidings Centrum (ROC), Bouwmensen, Praktijkonderwijs of via het RIBO (restauratiebranche) worden begeleid, krijgen de kans zich bij ons te ontplooien en de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen. Bijkomend voordeel is, dat kennis van de nieuwste technieken sneller binnen het bedrijf wordt geïntroduceerd. Om leerlingen praktisch te kunnen begeleiden hebben wij binnen ons bedrijf 4 leermeesters aangesteld. Gemiddeld leiden wij op deze wijze 4 leerlingen per jaar op.

Kappert PLUS

Naast het bouwbedrijf is in 2016 Kappert PLUS gestart. Een werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij worden mensen die moeilijker aan het werk komen de gelegenheid gegeven om arbeidsmatige werkzaamheden te verrichten en arbeidsritme op te doen. Dit doen we door zinvol en passend werk aan te bieden wat enerzijds bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en anderzijds om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen en/of te onderhouden.

Bekijk website

Stages

Daarnaast biedt Kappert Bouw B.V. indien mogelijk graag ruimte voor stages en afstudeeropdrachten. Zo hebben in de afgelopen jaren verschillende leerlingen van het VMBO-onderwijs een zogenaamde snuffelstage bij ons gevolgd. Ook voor MBO-ers en HBO-ers zijn er verschillende mogelijkheden voor onderzoeksopdrachten of stageplaatsen, op kantoor of op de bouwplaats. Innovatie, verbeteringen en creativiteit worden hiermee in het gehele bedrijf gestimuleerd. Uiteraard worden deze opdrachten onder begeleiding uitgevoerd, gedurende een vooraf vastgestelde periode.

Alleen erkende leerbedrijven mogen opleiden. SBB (voorheen Fundeon) heeft de wettelijke taak om bedrijven te erkennen en te begeleiden. Een door Fundeon erkend leerbedrijf voldoet aan de eisen die door de sector worden gesteld aan de uitvoering van de beroepspraktijkvorming.